Kalendarium KUB/ST kurser

Kommande evenemang, Kategori KUB och övriga ST-kurser

05
mar
2018

05 mars 2018 08:00 - 07 mars 2018 16:00

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Göteborg

Kursinnehåll:
Kursen kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, epidemiologi, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, b...14
mar
2018

14 mars 2018 08:00 - 16 mars 2018 16:00

KS Huddinge

p.p1 Kursansvarig: Peter Elbe, peter.elbe@sll.se Kostnad: 4 500 kr (+ moms, icke medlem 5 500 kr + moms).11
apr
2018

11 april 2018 08:00 - 13 april 2018 16:00

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

p.p1 Kursansvarig: Klas Österberg, klas.osterberg@vgregion.se Kostnad: 4 500 kr (+ moms, icke medlem 5 500 kr + moms).23
apr
2018

23 april 2018 08:00 - 27 april 2018 16:00

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Fullständig information (öppnas i nytt fönster)25
apr
2018

25 april 2018 08:00 - 27 april 2018 16:00

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Kursinnehåll: Enligt delmål 9, SOSFS Föreläsare: Anders Thornell, Anna Koman, Olov Norlén, Viktor Johansson, Lisa Gunnesson, Anna-Karin Elf, Jakob Dahlberg, Andreas Muth Kursansvarig: Anders Thornel...02
maj
2018

02 maj 2018 08:00 - 04 maj 2018 16:00

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursinnehåll: Utarbetat av SFÖAKs fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken delmål 6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i k...02
maj
2018

02 maj 2018 08:00 - 03 maj 2018 16:00

Södersjukhuset, Stockholm

Nationellt kurskoncept Motsvarar delmål 5 i målbeskrivningen Arrangeras i regi av SIKT Kursavgift: 4 450 kr + moms (icke medlem 5 450 kr + moms) Kursansvarig: Gabriel Sandblom, gabriel.sandblom@ki...21
maj
2018

21 maj 2018 08:00 - 23 maj 2018 16:00

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kursen kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och primär handläggning av akuta kirurgiska buksjukdomar, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik och beslutsfattande. Mer specifikt kommer handlä...21
maj
2018

21 maj 2018 08:00 - 23 maj 2018 16:00

Norrlands Universitetssjukhus

Kursinnehåll:
Kursen syftar till att ge en bred översikt av kolorektal cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar, divertikulit, proktologi, funktionella tillstånd, akuta tillstånd, medicinsk onkolo...11
jun
2018

11 juni 2018 08:00 - 13 juni 2018 16:00

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kursen kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och primär handläggning av akuta kirurgiska buksjukdomar, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik och beslutsfattande. Mer specifikt kommer handlä...