Kalendarium

KUB-kurs i akutkirurgi

11 juni 2018 08:00 - 13 juni 2018 16:00

(Spara till cal)

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

KUB-kurs i akutkirurgi

Kursen kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och primär handläggning av akuta kirurgiska buksjukdomar, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik och beslutsfattande. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa komplikationer kommer att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, akut proktologi, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner, akuta kärlkirurgiska och radiologi ingår i kursen.

Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall som deltagarna presenterar.

Kursavgift: 5 800 kr + moms

Kursansvarig: Folke Hammarqvist, folke.hammarqvist@sll.se
Kurssekreterare: Pernilla Adolfsson, pernilla.adolfsson@sll.se