Kalendarium

KUB-kurs i akut kirurgi

05 mars 2018 08:00 - 07 mars 2018 16:00

(Spara till cal)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Göteborg

KUB-kurs i akut kirurgi

Kursinnehåll:
Kursen kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, epidemiologi, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, beslutsfattande samt radiologisk diagnostik. Kursens inriktning är diagnostik och handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen. Sammanlagt 20 föreläsningar. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare under första året av sin utbildning.

Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall som kursdeltagarna själva presenterar (200 min.).

Föreläsare:
Lars-Erik Hansson, Anders Rosemar, Christina Florin Ljungqvist, Marcus Langenskjöld, Teresa Olsen Ekerhult, Fredrik Brorsson, Maria Gyhagen Josefine Nordenström, Hanna Nilsson, Ville Wallenius, Daniel Bremell, Mikael Hellström.

Kursansvarig:
Christina Florin Ljungqvist, christina.florin@vgregion.se

Kostnad:
5600 sek (6600 sek för icke medlem)