Kalendarium

KUB-kurs i endokrinkirurgi

14 februari 2018 12:00 - 16 februari 2018 12:00

(Spara till cal)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

KUB-kurs i endokrinkirurgi

Målgrupp: ST-läkare i kirurgi enligt nya utbildningssystemet.

Mål: Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha kunskap om epidemiologi, patofysiologi, anatomi, utredning och behandling av endokrina sjukdomstillstånd i thyreoidea, parathyreoidea, binjurar, GI-kanal samt endokrina pankreas. Utbildningen täcker den teoretiska delen av delmål 9 i utbildningsboken och utgör 1 av de obligatoriska kurserna.

Kursinnehåll: Betoningen ligger på de vanligaste endokrina sjukdomstillstånden i enlighet med målbeskrivningen. Utbildningsmateriel distribueras före kursen. Fallpresentationer av deltagarna ligger till grund för kunskapsinhämtningen. Kursen inleds med en entry-exam och avslutas med examination.

Plats: Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kursavgift: 3500 kr för medlem i Svensk Kirurgisk Förening (4500 kr för icke medlem).

Kursansvarig: Olov Norlen, kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 751 85 Uppsala, e-mail: olov.norlen@me.com

Kurssekreterare: Birgitta Haglund, email: birgitta.haglund@surgsci.uu.se

Fakultet: Olov Norlen (Uppsala), Peter Stålberg (Uppsala), Anders Thornell (Sahlgrenska), Lo Hallin Thompson (Lund) mfl.
Kursen genomförs av Svensk Förening för Endokrin Kirurgi, ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening.

Anmälan och information: Max antal deltagare 25 st, anmäl på hemsidan: svenskkirurgi.se

Kursdeltagare erhåller schema och inloggningsuppgifter till kursmaterialet vid antagning.