Nyheter

KUB-kurs i endokrinkirurgi

14 februari 2018 12:00 - 16 februari 2018 12:00

(Spara till cal)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

KUB-kurs i endokrinkirurgi

Målgrupp: ST-läkare i kirurgi enligt nya utbildningssystemet.

Mål: Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha kunskap om epidemiologi, patofysiologi, anatomi, utredning och behandling av endokrina sjukdomstillstånd i thyreoidea, parathyreoidea, binjurar, GI-kanal samt endokrina pankreas. Utbildningen täcker den teoretiska delen av delmål 9 i utbildningsboken och utgör 1 av de obligatoriska kurserna.

Kursinnehåll: Betoningen ligger på de vanligaste endokrina sjukdomstillstånden i enlighet med målbeskrivningen. Utbildningsmateriel distribueras före kursen. Fallpresentationer av deltagarna ligger till grund för kunskapsinhämtningen. Kursen inleds med en entry-exam och avslutas med examination.

Plats: Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kursavgift: 3500 kr för medlem i Svensk Kirurgisk Förening (4500 kr för icke medlem).

Kursansvarig: Olov Norlen, kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 751 85 Uppsala, e-mail: olov.norlen@me.com

Kurssekreterare: Birgitta Haglund, email: birgitta.haglund@surgsci.uu.se

Fakultet: Olov Norlen (Uppsala), Peter Stålberg (Uppsala), Anders Thornell (Sahlgrenska), Lo Hallin Thompson (Lund) mfl.
Kursen genomförs av Svensk Förening för Endokrin Kirurgi, ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening.

Anmälan och information: Max antal deltagare 25 st, anmäl på hemsidan: svenskkirurgi.se

Kursdeltagare erhåller schema och inloggningsuppgifter till kursmaterialet vid antagning.

Nu går det att anmäla sig till Kirurgveckan!
2018-03-01
Anmälningen är öppen för årets kirurgvecka. kirurgveckan.se (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer


Rökning, alkohol och ökad risk för operationskomplikationer
2018-01-16
Det finns många faktorer som påverkar en operations utfall och den efterföljande perioden. Faktorerna kan grovt kategoriseras i fyra grupper, ...

Läs mer


Berzelius symposium 98
2017-12-20
The Swedish Global Health Research Conference 2018 18-19 April 2018 at Karolinska Institutet, Aula Medica Anmälan & mer information: http://www.sls.se/globalhealth2018

Läs mer


Internationellt stipendium
2017-12-19
Nu finns det möjlighet att söka internationellt stipendium via American College of Surgeons. 2018 ACS NSQIP International Scholarship Opportunity (pdf, ...

Läs mer


#utantystnadsplikt
2017-12-19
Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening har med bestörtning tagit del av de vittnesmål som kvinnliga kollegor lyft i uppropet #utantystnadsplikt. ...

Läs mer


Västra götalandsregionen, ST-block
2017-12-19
Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 1 2018 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery