Kalendarium

KUB-kurs i övre abdominell kirurgi

02 maj 2018 08:00 - 04 maj 2018 16:00

(Spara till cal)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

KUB-kurs i övre abdominell kirurgi

Kursinnehåll: Utarbetat av SFÖAKs fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken delmål 6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området övre abdominell kirurgi.

Kursens uppbyggnad: En blandning av didaktiska presentationer, egna fallpresentationer och gruppdiskussioner. Samtliga kursdeltagare presenterar ett fall enligt instruktion. Godkänt pretest som skickas i förväg krävs för att delta i kursen. För godkänd kurs krävs således pretest, kursdeltagande och sluttest.

Kursansvarig: David Edholm, david.edholm@akademiska.se.

Kursavgift: 4 500 kr (+ moms) icke medlem 5 500 kr (+ moms)