Länkar

Föreningar

American College of Surgeons  
American Society of Colon and Rectal Surgeons  
American Trauma Society  
Barnkirurgisk förening  
Dansk Kirurgisk Selskab  
EORTC  
ERAS  
International College of Surgeons  
International Society of Surgeons  
Kirurgföreningen i Finland  
Norsk Kirurgisk Forening  
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons  
Svensk förening för obesitaskirurgi  
Svensk Gastroenterologisk Förening  
Svenska Läkarsällskapet  
Sveriges Läkarförbund  
Svensk Plastikkirurgisk Förening  
The Royal College of Surgeons of England  

Kirurgi

BKT videos  
Cancer Mondial  
Gallriks  
Laparoskopiskt videoarkiv från Örebro Här visas de senast producerade filmerna som efter någon månad på nyhetssidan lägges in i arkivet under respektive sida.
Medscape - General Surgery  
Moviesurg  
National Cancer Institute  
ORlive  
SAGES live  
Trauma.org  
Websurg  

Medicinska sökverktyg

Clinical trials  
Cochrane  
Medical matrix Ranked, Peer-reviewed, Annotated, Updated Clinical Medicine Resources
Medscape Medscape: Free CME, Medical News, Full-text Journal Articles & More
PubMed Medline

Svenskt

ATLS  
FASS  
JanusInfo  
LIPUS  
Läkemedelsverket  
Regionala Cancercentrum, RCC  
SBU  
Socialstyrelsen  
Sveriges kommuner och landsting  
Öppna jämförelser  

Tidskrifter

Annals of Surgery  
ANZ Journal of Surgery  
JAMA Surgery  
British Journal of Surgery  
British Medical Journal  
Colorectal Disease  
Computer Aided Surgery  
Dagens Medicin  
Digestive Diseases  
Digestive Surgery  
European Journal of Vascular & Endovascular surgery  
European Surgical Research  
Gastroenterology  
Gut  
Journal of the American College of Surgeons  
Journal of Vascular Surgery  
Läkartidningen  
Scandinavian Journal of Surgery  
The Lancet  
The New England Journal of Medicine  
World Journal of Surgery
Journal of EndoVascular and Hybrid Trauma Management